Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh ô tô tại Việt Nam. Người sáng lập là ông TRẦN BÁ DƯƠNG, hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị THACO. Tổng số nhân sự hiện nay của THACO gần 20.000 người.

Triết lý kinh doanh của THACO là “Mang lại giá trị cho khách hàng, xã hội và có đóng góp thiết thực vào nền kinh tế đất nước” dựa trên 5 trụ cột chính yếu đó là: TRIẾT LÝ giá trị, CHIẾN LƯỢC khác biệt, QUẢN TRỊ đặc thù, NHÂN SỰ phù hợp, MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC văn hóa và thuận tiện.

Triết lý nhân sự của THACO là xây dựng môi trường làm việc văn hóa - thuận tiện để nhân sự luôn rèn luyện, đào tạo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực quản trị trở thành lãnh đạo và phát triển cùng THACO. Nhân sự được hưởng lương theo mặt bằng xã hội, thưởng theo hiệu quả công việc, ưu đãi cổ phiếu và các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác tuỳ theo cấp độ Lãnh đạo.                               


Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, THACO đề ra chiến lược sau 2018 là trở thành Tập đoàn công nghiệp đa ngành với mô hình Holding bao gồm 5 lĩnh vực SX-KD:


 Lĩnh vực SX-KD chủ lực: Ô tô và Cơ khí.

02 lĩnh vực SX-KD chính: Nông lâm nghiệp và Đầu tư hạ tầng giao thông, Khu công nghiệp & đô thị.

​​​​​​​  02 lĩnh vực Kinh doanh hỗ trợ:Thương mại vàLogistics.

Với việc tái cấu trúc tổng thể và toàn diện nhằm phù hợp với chiến lược mới, THACO có nhu cầu tuyển dụng bổ sung đội ngũ nhân sự Lãnh đạo tại Văn phòng điều hành THACO Holding và các Tổng Công ty đảm nhận lĩnh vực sản xuất - kinh doanh. Nhân sự tham gia vào công tác quản lý – điều hành, đồng thời có cơ hội học tập rèn luyện trở thành Lãnh đạo cao cấp kế thừa trong sự  phát triển bền vững của THACO.